Szerethető Új szakma

Belépés

II. Modul Coaching Alapok

„Rengeteg gyakorlat és példák, amink segítették a tanulást. Baráti családias légkörben. Nagyon sok kérdésre választ kaptam. Minden kismamának és anyának el kellene végeznie! Tökéletes volt minden.” Nagy Tímea

Coaching megközelítések

A különböző coaching megközelítések: Akcióközpontú, döntésközpontú integrál szemléletű, megoldás-orientált, NLP-alapú, proaktív, Rogers-alapú, rendszerszemléletű, szupervízió alapú, Tranzakció alapú.

Holisztikus megközelítés

Az ember élete és az életében betöltött szerepek rendszert alkotnak. Nem osztható csak munkahelyi- vagy családi életre. Egyikünk sem tud csak szülőként, vezetőként vagy barátként, művészként vagy segítőként funkcionálni. A holisztikus az ember fizikai, lelki és gondolati egységére is vonatkozik. Az egység nem más, mint az összetevők egyensúlya, hogy jól érezzük magunkat.

A lelki, érzelmi gondok és a negatív gondolatok általában testi tünetekben realizálódnak.

Hogyan segít a coach? A coach segítséget nyújt az új szemléletmódok, értékelések, viszonyulások kialakításához.

A releváns kérdések megválaszolásához, a saját megoldások megtalálásához, valamint az intuíció fejlesztéséhez. Fejleszti az ügyfél meglévő készségeit, erősségeit és segít azonosítani, kihasználni meglévő potenciálját. Integrálja és összekapcsolja az ügyfél különböző életszerepeit a munka-, a család-, és a privát élet területén.

 1. Tény, megfigyelés
 2. Én üzenetek, érzés
 3. Szándék, szükségletek
 4. Konkrét kérés

Tény, megfigyelés:A megfigyelés arra vonatkozik, hogy az adott szituációban mi az, ami objektíve történt.

Mi az, amiről egy elfogulatlan kívülálló is ugyanúgy számolna be.

Én üzenetek, érzés: Hangot adok az érzéseimnek. Én üzenetekben!

Szándék, szükségletek: Elmondom, hogy milyen szükséglet, milyen igény áll e mögött az érzés mögött – például az odafigyelés, a szabadság, a biztonság, az önállóság vagy az értelem igénye.

Konkrét kérés: Hangot adok egy kérésnek, amelyben minél pontosabban megfogalmazom, hogy az adott pillanatban mit szeretnék.

Átkeretezés

Átkeretezés az egyik leggyakrabban és legsikeresebben használható coaching eszköz. Célja, hogy az ügyfél kimozduljon megszokott rutinjaiból, szemléletmódjából.  Új megoldásokat nézőpontokat ad egy konkrét probléma felismeréséhez, majd egyben megoldásához is.

Aktív hallgatás – Értő figyelem

5 különféle módon hallgatunk:

 1. Mellőzés – egyáltalán nem hallgatjuk meg
 2. Tettetés – mintha odafigyelnénk
 3. Szelektív figyelem
 4. Figyelmes meghallgatás, passzív hallgatás
 5. Empatikus, értő figyelem, aktív hallgatás,  

A közléssorompók

A „közléssorompók” az el nem fogadás közlésének eszközeként működnek. A közléssorompók a másik fél magatartásának irányítására való törekvést fejeznek ki. Ezekre adott válaszok lassítják a problémamegoldást, vagy akadályozzák a kommunikációt. A válaszokba benne van az üzenetet küldő megváltoztatásának szándéka.

Asszertív kommunikáció és viselkedés

     

 •  Magabiztosan és egyenesen kommunikál más emberekkel
 •  Mások érdekeit is figyelembe veszi az önérvényesítése során,
 •  Őszinte, helyénvaló kifejezéseket használ,
 •  Képes kifejezni, mit szeretne, mit nem,
 •  Nyugodt hangnemben képes közölni, Tisztában van a jogaival.
 •  El tudja dönteni, elmondja-e másoknak a gondolatait..
 •  Bírálatot el tud fogadni,
 •  Nem hagyja hogy a konfliktustól való félelem elnémítsa,
 •  Felvállalja a következményeit a tetteiérért

„Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és beszéljen, hanem ahhoz is, hogy leüljön és meghallgassa a másikat.”