Szerethető Új szakma

Belépés

I. Modul Selfness Lélek

Minősített továbbképzés:  SZTK-070501/2016

   Mely területek határozzák meg a személyiséget?

 Selfness a test, a lélek és a szellem tökéletes összhangjára, és egy egészséges énkép kialakítására törekszik.

 A selfness holisztikus szemléletet követ, az embert teljes egészében szemléli.

 Az életvitel támogatásaként kínált módszerek tanításán és a valós okok feltárásán túl, a már kialakult tünetek, betegségek kezelésében a több ezer éves keleti gyógyászat és alternatív gyógymódok ötvöződhetnek a modern nyugati orvostudománnyal.

 A selfness ugyanis figyelembe veszi az egyén személyiségjegyeit és sajátosságait, és minden esetben ahhoz igazíthatja életvezetési és terápiás módszereit.

 „A magad erejével”

 Mely területek határozzák meg a személyiséget?

 Én-hez való viszony, szociabilitás, külvilággal való kapcsolat, érzelmi élet, mentális jellemzők, beállítódás, érdeklődés, energizáltság, motivációk,tevékenységi- vagy    munkaterület, ösztönterület.

 Az egyén önmagáról alkotott elképzelései:

 Milyen szeretne lenni?  Milyen valójában?

 Milyennek szeretné láttatni magát?  Milyennek látják mások?

 Mennyire van mindez összhangban?

„A személyiség az egyes emberi lény teljes szellemi struktúrája, fejlődés bármely adott fokán. Felöleli az emberi jellem minden összetevőjét, ami benne élete során kiépült.” 

 Én-kép, Én-ideál

 Az egyén önmagáról alkotott elképzeléseinek összessége. Az Én-kép lehet pozitív és negatív.  Ez lehet a valóságnak megfelelő, de lehet irreálisan magas vagy alacsony is.  Az én elképzelése arról, hogy milyen szeretne lenni. Ez egybe eshet az Én-képpel, de nagyon távol is állhat tőle.  Ha egybe esik, akkor az a személy nem fektet energiát abba, hogy másnak mutassa magát, hanem elfogadja magát olyannak amilyen.

Önirányítás, önkontrol:  Megfelelő az önkontrol, ha képes saját reakcióit a realitások szintjéhez igazítva kézben tartani.  Ez az attitűd a koragyermekkori élmények alapján alakul ki.  Az önbizalomhoz reális önértékelésre van szükség, és pozitív énképpel kell rendelkeznünk.  Az önértékelés szorosan összefügg az önbizalommal, de különbözik is tőle.  Kisebbrendűségi problémák (adottságait, képességeit leértékeli, vágyai nincsenek, vagy nagyon élet közeliek, mégsem teljesíthetők)

 Én állapot modell: Ha az ember kapcsolatba kerül embertársaival a bernei „Én állapot modell” szerint háromféle módon viselkedhet, az érzéseitől és a gondolataitól függően.  Az egészséges és kiegyensúlyozott személyiségnek mind a három én-állapotra szüksége van.  Az én állapotot Eric Berne a következőképpen definiálta: „Konzekvens érzés- és tapasztalati minta, amely közvetlenül kapcsolódik a megfelelő konzekvens magatartási mintához.”

Miről árulkodik a testünk?

A test elülső része, A kirakat, a világnak mutatott tükör, mely kifejezi jelenlegi állapotunkat és életünk korábbi részének lerakodásait.

Az csípőtől lefelé az anyával kapcsolatos konfliktusok hordozója. A napi élet érzelmeit is hordozza. Ilyen napi érzelmek pl.: az öröm, bánat, vágy, harag, düh, szomorúság, stb.

Fej, Arc: A fej a kommunikáció eszköze, egyéniségem erős kifejezője. Fogadja, értelmezi az érzékszervek üzeneteit, illetve megjeleníti a külvilág számára testem és lelkem érzéseit. Pl. "Fejjel megy a falnak" 

A test minden testályára kitérünk....