Szerethető Új szakma

Belépés

Holistic Family Coach

Modul rendszerű képzés kreditpontos minősített képzés, amely egy új szakmát, életcélt és hivatást ad a résztvevőknek. Komplex programot nyújtunk, elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. A tanultak nagy segítséget nyújtanak az élet minden területén.

Mi a coaching?

Definíció: A coaching egy strukturált, eredményorientált személyes fejlesztő folyamat.

A coaching segít felfedezni, kik vagyunk, hova tartunk, mit vagyunk hajlandók megtenni azért, hogy odajussunk és hogyan és elkísér azon a változáson, melyen addig végigmegyünk.

Célja: Az ügyfél, meghatározott cél megvalósítása érdekében történő segítése és támogatása.

Meglévő képességei és készségei (erősségei, erőforrásai, tartalékai) megtalálásában, mobilizálásában, erősítésében, kibontakoztatásában, az én-tudat és az egyediség fokozásában.

A coaching

A figyelmet a problémákról a lehetséges megoldásokra, a hiányokról az erősségekre és a jövőre irányítja.

Cselekvésorientált. A tettekre koncentrál. A coaching nem ér véget az elméleti, intellektuális problémamegoldással vagy a döntéshozatallal, hanem a megvalósításra helyezi a súlyt, az ügyfél cselekvő-, és kezdeményezőkészségének erősítésére. Kölcsönös bizalom elvére épül.

Ki a coach?

A coach egy diszkrét, profi „beszélgető társ”, segítő, támogató személy, akinek feladata kizárólag ügyfelének fejlesztése a nagyobb személyes hatékonyság, sikeresség elérése érdekében.

A coach értően odafigyelő, empatikus, elfogadó segítő, aki segít a megoldást igénylő feladatot reális perspektívába helyezni, a fejlődéshez személyre szabott szakmai támogatást és biztonságos hátteret nyújt, miközben - megfelelő visszajelzéseket adva - a coacheet egy ideig el is kíséri a változás folyamán.

A coach először is segítséget és támogatást nyújt az ügyfélnek (coachee-nak) az elakadások, nehéz élethelyzetek, különböző munkahelyi, szakmai szerepekből.

A fenti helyzetekből adódó problémák, feladatok, megoldást igénylő kérdések, konfliktusok azonosításában, megfogalmazásában és tisztázásában.

Coaching megközelítések

A különböző coaching megközelítések: Akcióközpontú, döntésközpontú integrál szemléletű, megoldás-orientált, NLP-alapú, proaktív, Rogers-alapú, rendszerszemléletű, szupervízió alapú, tranzakció alapú.

Holisztikus megközelítés

Az ember élete és az életében betöltött szerepek rendszert alkotnak. Nem osztható csak munkahelyi- vagy családi életre. Egyikünk sem tud csak szülőként, vezetőként vagy barátként, művészként vagy segítőként funkcionálni. A holisztikus az ember fizikai, lelki és gondolati egységére is vonatkozik. Az egység nem más, mint az összetevők egyensúlya, hogy jól érezzük magunkat.

A lelki, érzelmi gondok és a negatív gondolatok általában testi tünetekben realizálódnak.

Hogyan segít a coach?

A coach segítséget nyújt az új szemléletmódok, értékelések, viszonyulások kialakításához.

A releváns kérdések megválaszolásához, a saját megoldások megtalálásához, valamint az intuíció fejlesztéséhez. Fejleszti az ügyfél meglévő készségeit, erősségeit és segít azonosítani, kihasználni meglévő potenciálját. Integrálja és összekapcsolja az ügyfél különböző életszerepeit a munka-, a család-, és a privát élet területén.

Bátorítja, segíti, támogatja a pozitív változásokat, (szakmai és szakértő partner a probléma megoldásban az ügyfél személyes fejlődése, sikereinek elérése érdekében), „tanító”, is (bizonyos értelemben), aki arra tanítja a coacheet, hogy hogyan éljen szabadabban lehetőségeivel és érjen el igényesebb, merészebb célokat.

Hogyan működik a coaching?

A coaching a coach által irányított – meghatározott elemekből, szakaszokból felépülő, rendszeres időközönként zajló – interaktív konzultáció sorozat.

A coaching működésének alapja a coach speciális képzettségén és gyakorlatán túl a coach hitelessége, valamint a közte és az ügyfél közötti magas szintű bizalom és egyenrangú partneri kapcsolat kialakulása.

A coaching arra az előfeltevésre épül, hogy az ügyfél alapvetően rendelkezik a saját helyzeteinek, problémáinak megoldásához szükséges információkkal, tudással és erőforrásokkal és képes a fejlődésre.

A coaching folyamatában a coach és az ügyfele mindenekelőtt együtt azonosítják a fejlesztendő (a probléma megoldás eredményességét javító, a teljesítményt, elégedettséget növelő) területeket.